Pričetek izvedbe projekta Zelena folija

Opis in namen projekta: Podjetje VI NOVA je del konzorcija za izvedbo razvojno-raziskovalnega (RRI) projekta v okviru javnega razpisa SPODBUDE…

Razvojno-raziskovalni projekt Zelena folija

RRI projekt izdelave zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al…