Posredovanje z odpadki

Družba je vpisana v evidenco posrednikov nenevarnih odpadkov, pod številko 35470-284/2017.

Trgovina z odpadki

Družba je vpisana v evidenco trgovcev nenevarnih odpadkov, pod številko 35470-284/2017.

Predelava odpadkov

Družba je pridobila okoljevarstveno dovoljenje za naslednje vrste odpadkov: 070514, 150105, 150106 in 191203.