Flat Preloader Icon

Pričetek izvedbe projekta Zelena folija

Opis in namen projekta: Podjetje VI NOVA je del konzorcija za izvedbo razvojno-raziskovalnega (RRI) projekta v okviru javnega razpisa SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO (kratica javnega razpisa: JR RRI NOO). RRI projekt izdelave zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo…

Razvojno-raziskovalni projekt Zelena folija

RRI projekt izdelave zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al bo prinesel razvoj povsem novega, okolju prijaznejsega izdelka, ki bo široko uporaben, saj bo ustrezal vsem varnostnim in kakovostnim zahtevam,…