Flat Preloader Icon

Razvojno-raziskovalni projekt Zelena folija

RRI projekt izdelave zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al bo prinesel razvoj povsem novega, okolju prijaznejsega izdelka, ki bo široko uporaben, saj bo ustrezal vsem varnostnim in kakovostnim zahtevam, ki jih postavljata tako farmacevtska kot prehrambna industrija. Novi izdelek, ki ga bomo na trg lansirali leta 2025 bo folija, narejena v 95 % iz recikliranega aluminija.

Partnerji projekta:

  • Impol 2000, d. d. – vodilni partner
  • Impol FT, d. o. o. – partner
  • VI NOVA, d. o. o. – partner

Načrtovani rezultati projekta:

Rezultat projekta bo razvoj in izdelava zelene folije iz aluminija (Al) za uporabo v farmacevtski in prehrambni industriji iz 95 % recikliranega Al.

Novi izdelek, ki ga bomo lansirali na trg najkasneje v začetku leta 2025, ima velik tržni potencial.

Trajanje projekta:
januar 2023 – december 2024

Celotna vrednost projekta:
1.131.510,47 EUR

EU sofinanciranje:
295.483,13 EUR

Vodilni partner:
Impol 2000, d. d.